O nas


Faktem jest że starość narzuca pewne ograniczenia, ale jesień życia wcale nie musi oznaczać wełnianych kapci i dni spędzonych na oglądaniu telewizji. Zresztą jak zaznacza polska pisarka Magdalena Samozwaniec "można być starym, ale nie należy tego po sobie pokazywać". I coś w tym jest, jeśli zestawimy te słowa z myślą Benjamina Franklina "nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu". Co w największym stopniu wpływa na długość życia? Okazuje się, że dobre geny, zdrowe żywienie i aktywność fizyczna są ważne, ale nie najważniejsze. Naukowcy i lekarze od dawna dociekają, jakie czynniki decydują o długości naszego życia i mają już na ten temat naprawdę sporo do powiedzenia. Jednym z mitów jest to, że długość życia zależy od genów. "Geny są przereklamowane, a styl życia niedoceniony" mówi profesor Mirosław Jarosz dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia. Niewątpliwie wśród najważniejszych czynników decydujących o długości życia jest aktywność społeczna (integracja) czyli po prostu relacje międzyludzkie. W naszym domu nikt nie jest samotny. Razem spędzamy święta, urodziny, imprezy okolicznościowe. Byliśmy już na pielgrzymkach w Czeladzi, Trzebini, jeździmy do zoo w Chorzowie, organizujemy wycieczki, ostatnia w Warszawie, kuligi zimą, chodzimy na spacery, uprawiamy nordic walking - a mamy gdzie, bo wokół Domu piękne lasy. Do altany prowadzą alejki, przy nich ławeczki. Zapraszamy rodziny Pesjonariuszy do wspólnych biesiad przy ognisku i muzyce ludowej. Spotykamy się ze znanymi ludźmi, odwiedzają nas zespoły ludowe, zespoły muzyczne, przedszkolaki, bierzemy udział w specjalnie zaaranżowanych spektaklach teatralnych z udziałem naszych Seniorów, które później wystawiamy albo w naszym Domu albo w pobliskim Domu Kultury. Bierzemy udział w kiermaszach bożonarodzeniowych. Jak tu przy takim programie zajęć nie nawiązać relacji międzyludzkich? One tworzą się same. Często jednak zdarzają się i gorsze dni. Spadek formy fizycznej i psychicznej nie raz dają o sobie znać Seniorom. Zawsze do ich dyspozycji jest nasz lekarz rodzinny, dyplomowana pielęgniarka oraz opiekunowie medyczni. Ponadto codziennie nasi rehabilitanci prowadzą z Seniorami kinezyterapię, masaż łóżkowy i hydromasaż w wannie leczniczej. Wszyscy chętni Pensjonariusze korzystają z posługi księdza w dni powszednie oraz uczestniczą we Mszy świętej w naszej domowej kaplicy. O zdrowe i smaczne jedzenie dbają kucharki z naszej domowej kuchni. Starość jest nieodłącznym etapem naszego życia. Nie wiadomo jaka starość czeka każdego z nas. Prowadzimy Dom Seniora już czwarty rok. Jesteśmy mocno przekonani, że starość warto przeżyć aktywnie, z godnością. Warto wtedy nie tylko być ale i żyć.

Ogłoszenie

RAPORT

z konsultacji społecznych projektu oraz aktywnego włączenia partnerów i społeczności lokalnych w planowanie i realizację projektu pn.
Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynku Fundacji Jesień na Letniej w Jaworznie przy ulicy Letniej 1D - pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej


ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej: 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nieskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii –ZIT.

Na podstawie zarządzenia Prezesa Fundacji z dnia 17.04.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Jaworzna odnośnie realizacji projektu pn. Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynku Fundacji Jesień na Letniej w Jaworznie przy ulicy Letniej 1D - pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej: 4 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nieskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii –ZIT przeprowadzono konsultacje społeczne na stronie internetowej Fundacji Jesień na Letniej w Jaworznie https://jesiennaletniej.pl w zakładce „O nas” w terminie 23.04.2020 r. - 29.04.2020 r.

Ponadto na podstawie tego zarządzenia aktywnie włączono partnerów i społeczność lokalną w planowanie i realizację projektu, poprzez uruchomienie linii telefonicznej nr 515-126-940 w dniu 29.04.2020 r. w godzinach 14:00 – 16:00. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 odstąpiono od spotkania z partnerami i społecznością lokalną.

O konsultacjach oraz o aktywnym włączeniu partnerów i społeczności lokalnej zawiadomiono poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji, na drzwiach wejściowych do budynku Fundacji oraz na bramie wejściowej na teren Fundacji.

W ogłoszeniu podano podstawowe dane na temat projektu, tj. przedmiot, okres realizacji i wartość. Zaproszono mieszkańców miasta Jaworzna do aktywnego włączenia się w planowanie i realizację inwestycji dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

Celem konsultacji było poznanie opinii i ewentualnych uwag mieszkańców Gminy Miasta Jaworzna na temat w/w projektu. Zebrane informacje miały posłużyć Fundacji w uzupełnieniu dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Opinie i ewentualne uwagi można było kierować na skrzynkę e-mail Fundacji jesiennaletniej@gmail.com
Ponadto w dniu 29.04.2020 r. w godzinach 14:00 – 16:00 pod numerem telefonu +48 515-126-940 wyznaczona przez Fundację osoba oczekiwała na bezpośrednie opinie i uwagi do projektu oraz była przygotowana do udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie projektu.

Podsumowanie i wnioski

W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie i uwagi do projektu na skrzynkę e- mail Fundacji jesiennaletniej@gmail.com W dniu 29.04.2020 r. w godzinach 14:00 – 16:00 pod numerem telefonu +48 515- 126-940 żadna osoba nie kontaktowała się z wyznaczoną przez Fundację osobą w sprawie projektu. Wobec braku uwag krytycznych do projektu stwierdzono, że inwestycja jest potrzebna i uzasadniona.Współpracujemy z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Wszystkim marzy się piękna "jesień życia", w otoczeniu ludzi nam bliskich, otwartych na nasze potrzeby, wrażliwych na nasze smutki i radości - ludzi, dla których współczucie to szlachetny stan ducha .

Potrzeba radości, szczęścia i akceptacji jest podstawą naszej egzystencji i to jest główny cel i misja Fundacji Jesień na Letniej, która prowadzi Dom Seniora. Istotnym jest aby ludzie, dzięki którym jesteśmy na tym świecie mogli cieszyć się godnością i szacunkiem na jaki niezaprzeczalnie zasługują.

Współczesne tempo życia coraz rzadziej daje nam szansę aby przystanąć i pomyśleć o potrzebach drugiego człowieka, zadbać o jego samopoczucie...

Dom Seniora Jesień na Letniej powstał właśnie z myślą o ludziach starszych,schorowanych i samotnych.

Doświadczeni opiekunowie, terapeuci i cały personel Domu Seniora wraz ze swoją wrażliwością i cierpliwością wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wszystkich, którym "jesień życia" doskwiera.

Naszym Pensjonariuszom oferujemy:

Pobyty stałe, czasowe i dzienne w pokojach wyposażonych w łazienkę, telewizję oraz system przywoławczy.

Budynek jest pozbawiony barier architektonicznych i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom Seniora stawia na aktywizację społeczną Pensjonariuszy oferując pomoc zarówno we wszystkich czynnościach dnia codziennego, jak i przy załatwianiu spraw osobistych.

Projekt "Zdrowie Seniora naszą pasją"

Fundacja „Jesień na Letniej” prowadzi projekt pt. „Zdrowie Seniora naszą pasją” współfinansowany ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie zawartej umowy numer ZZO/000172/12/D z dnia 28 czerwca 2019 roku. Projekt realizowany jest od 01 maja 2019 roku do 31 marca 2021 roku, którego celem jest uzyskanie poprawy zdrowia fizycznego niepełnosprawnych, wzmożenie ruchome, wzmocnienie kończyn dolnych i górnych i całego układu szkieletowego seniorów mających na celu zapobieganie upadkom, przykurczom, kontrola i zmniejszenie ryzyka odleżyn oraz podtrzymywanie sprawności funkcjonalnej osób niepełnosprawnych ruchowo. Projekt podzielony został na dwa okresy: od maja 2019 roku do marca 2020 roku oraz od kwietnia 2020 do marca 2021. W ramach projektu realizowane są zajęcia rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych, zajęcia psychoterapii wspomagające beneficjentów w realizacji założonych celów rehabilitacyjnych oraz pomoc wolontariuszy. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji Beneficjentów, tj. osoby niepełnosprawne które przedstawią Fundacji aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie do zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Dzięki projektowi Fundacja zakupiła profesjonalną wannę do kąpieli zdrowotnych, która okazała się hitem zajęć rehabilitacyjnych. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się na zasadzie tzw. Indywidualnych Planów Działania skonstruowanych specjalnie dla każdego z uczestników, a także w miłej i sympatycznej atmosferze w zajęciach grupowych. Zajęcia psychoterapii odbywają się w cyklu indywidualnych zajęć, podczas których Beneficjent będzie mógł porozmawiać z profesjonalistą na temat swoich problemów zdrowotnych, życiowych związanych ze swoją niepełnosprawnością, a w zamian otrzyma wsparcie i motywację do dalszego działania. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach dopołudniowych według indywidualnie ustalanego harmonogramu dla danej grupy pacjentów. Zajęcia psychoterapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest w sekretariacie Domu Seniora "Jesień na Letniej".

KontaktDom Seniora "Jesień na Letniej"
ul.Letnia 1d
43-600 Jaworzno

NIP: 632 201 24 20
REGON: 361039962
Nr konta: 63 1240 1356 1111 0010 6232 5517